Huisregels

Afwezigheden

 • Indien een leerling niet aanwezig kan zijn verwittigd hij altijd de leerkracht via telefoon, mail of SMS.
  Indien de leerkracht niet bereikt kan worden wordt het bestuur verwittigd. 
 • Lessen waarbij de leerling afwezig is worden niet gecompenseerd.
 • Wanneer een leerling 3x afwezig is zonder verwittigen zal hij/zij automatisch worden uitgeschreven.
 • Wanneer de monitor verhindert/ziek is zal hij al zijn leerlingen persoonlijk op de hoogte brengen via telefoon, mail of SMS.
 • Indien de 25 lessen op jaarbasis niet gehaald worden op de normale lesmomenten dan zal de monitor inhaallessen voorzien op andere tijdstippen.

Materiaal

 • Voor een degelijke muzikale studie is het noodzakelijk thuis een studie instrument te hebben.
 • Draagbare instrumenten (gitaar, fluit, viool, ...) worden mee naar de les genomen.
 • Piano en drum kunnen in het atelier bespeeld worden, maar de leerling heeft thuis wel een studie instrument nodig om te oefenen.
 • JMA heeft geen instrumenten te huur of leen. Wij verwijzen onze leerlingen hiervoor door naar muziekwinkels in Leuven, Mechelen, Vilvoorde...
 • Studieboeken of kopijen moeten door de leerling aangekocht worden (niet inbegrepen in inschrijvingsgeld).
  Boeken AM zullen klassikaal door de monitor besteld worden en worden aan hem/haar terugbetaald.

Veiligheid, netheid en rust

 • Voor de groepslessen wacht iedereen beneden in de hal tot de leerkracht de leerlingen komt halen bij het begin van de les. Dit om de individuele lessen niet te storen.
 • Jassen kunnen aan de kapstok beneden opgehangen worden, in de klas is hier geen plaats voor.
 • Vuile of natte schoenen worden onder de trap gezet, pantoffels mogen worden meegebracht.
 • Alle vuilnis, papiertjes, ... wordt door de leerlingen in de vuilbak in de keuken gegooid. Er blijft geen vuilnis achter in de klassen.

Aansprakelijkheid

 • JMA Muzikea heeft ten behoeve van de leden een polis vrijwilligersorganisatie (burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen verzekering) afgesloten bij KBC.
 • JMA Muzikea is niet aansprakelijk voor schade aan de instrumenten / materiaal aangebracht door de leerling of andere leerlingen.
 • Ouders zijn op de hoogte van het feit dat er voor en na de lessen geen opvang is voorzien voor de kinderen.
  Het jeugdmuziekatelier is niet verantwoordelijk voor de kinderen voor en na de lessen.